Novely podle jednotlivých zákonů

Přehled nejnovějších novelizačních zákonů publikovaných po 1. lednu 2021 podle daňového zákona, který mění (chronologicky podle data zveřejnění), právní stav k 10. říjnu 2022

Zákon o daních z příjmů

Novela zákonem č. 39/2021 Sb.

Novela zákonem č. 251/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 284/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 285/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 286/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 297/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 324/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 329/2021 Sb.

Nepřímá novela zákonem č. 128/2022 Sb.

Novela zákonem č. 142/2022 Sb.

Novela zákonem č. 244/2022 Sb.  

586/1992 Sb. Úplné znění

Zákon o rezervách pro zjištění základu

daně z příjmů

Novela zákonem č. 88/2021 Sb.

593/1992 Sb. Úplné znění

Zákon o dani z přidané hodnoty

Novela zákonem č. 284/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 335/2021 Sb.

Novela zákonem č. 363/2021 Sb.

Novela zákonem č. 371/2021 Sb.

Novela zákonem č. 93/2022 Sb.

235/2004 Sb. Úplné znění

Zákon o dani silniční

Novela zákonem č. 142/2022 Sb.

16/1993 Sb. Úplné znění

Zákon o dani z nemovitých věcí

Novela zákonem č. 36/2021 Sb.

Novela zákonem č. 284/2021 Sb. 

338/1992 Sb. Úplné znění

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Zrušeno zákonem č. 386/2020 Sb.

340/2013 Sb. Úplné znění

Daňový řád

Po 1. lednu 2021 nebyla publikována žádná novela

280/2009 Sb. Úplné znění

Zákon o Finanční správě České republiky

Novela zákonem č. 251/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 284/2021 Sb. 

456/2011 Sb. Úplné znění

Zákon o evidenci tržeb

Evidence tržeb byla pozastavena

112/2016 Sb. Úplné zněníZákon o spotřebních daních

Novela zákonem č. 93/2022 Sb.

Novela zákonem č. 131/2022 Sb. 

Novela zákonem č. 179/2022 Sb. 

353/2003 Sb. Úplné znění

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní

Po 1. lednu 2021 nebyla publikována žádná novela 

164/2013 Sb. Úplné znění

Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových 

sporů v Evropské unii

Po 1. lednu 2021 nebyla publikována žádná novela 

335/2020 Sb. Úplné znění

Zákon o kompenzačním bonusu (1)

Po 1. lednu 2021 nebyla publikována žádná novela 

159/2020 Sb. Úplné znění

Zákon o kompenzačním bonusu (2)

Novela zákonem č. 82/2021 Sb.

461/2020 Sb. Úplné znění

Zákon o kompenzačním bonusu (3)

Nařízení vlády č. 154/2021 Sb., ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

Nařízení vlády č. 188/2021 Sb., ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 

95/2021 Sb. Úplné znění  

Zákon o omezení plateb v hotovosti

Po 1. lednu 2021 nebyla publikována žádná novela

254/2004 Sb. Úplné znění 

Zákon o účetnictví

Novela zákonem č. 251/2021 Sb.

563/1991 Sb. Úplné znění

České účetní standardy

Po 1. lednu 2021 nebyla publikována žádná novela

ČÚS 001 - 023 Úplné znění