Novely podle jednotlivých zákonů

Přehled nejnovějších novelizačních zákonů publikovaných po 1. lednu 2023 podle daňového zákona, který mění (chronologicky podle data zveřejnění), právní stav k 1. červenci 2024

Zákon o daních z příjmů

Novela zákonem č. 281/2023 Sb.

Novela zákonem č. 281/2023 Sb.

Novela zákonem č. 285/2023 Sb. 

Novela zákonem č. 349/2023 Sb.

Novela zákonem č. 462/2023 Sb.

Novela zákonem č. 162/2024 Sb.

Novela zákonem č. 163/2024 Sb.

586/1992 Sb. Úplné znění

Zákon o rezervách pro zjištění základu

daně z příjmů

Po 1. lednu 2023 nebyla publikována žádná novela 

593/1992 Sb. Úplné znění

Zákon o dani z přidané hodnoty

Novela zákonem č. 152/2023 Sb.

Novela zákonem č. 285/2023 Sb.

Novela zákonem č. 349/2023 Sb. 

Novela zákonem č. 417/2023 Sb. 

Novela zákonem č. 469/2023 Sb. 

235/2004 Sb. Úplné znění

Zákon o dani silniční

Novela zákonem č. 349/2023 Sb.

16/1993 Sb. Úplné znění

Zákon o dani z nemovitých věcí

Novela zákonem č. 152/2023 Sb.
Novela zákonem č. 349/2023 Sb.
Novela zákonem č. 183/2024 Sb. 

338/1992 Sb. Úplné znění

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Zrušeno

340/2013 Sb. Úplné znění

Daňový řád

Novela zákonem č. 349/2023 Sb.

280/2009 Sb. Úplné znění

Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Novela zákonem č. 349/2023 Sb.

128/2022 Sb.

Zákon o Finanční správě České republiky

Po 1. lednu 2023 nebyla publikována žádná novela 

456/2011 Sb. Úplné znění

Zákon o evidenci tržeb

Zrušen

112/2016 Sb. Úplné zněníZákon o spotřebních daních

Novela zákonem č. 234/2023 Sb.

Novela zákonem č. 349/2023 Sb. 

353/2003 Sb. Úplné znění

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní

Po 1. lednu 2023 nebyla publikována žádná novela 

164/2013 Sb. Úplné znění

Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových 

sporů v Evropské unii

Po 1. lednu 2023 nebyla publikována žádná novela 

335/2020 Sb. Úplné znění

Zákon o kompenzačním bonusu (1)

Po 1. lednu 2023 nebyla publikována žádná novela 

159/2020 Sb. Úplné znění

Zákon o kompenzačním bonusu (2)

Po 1. lednu 2023 nebyla publikována žádná novela

461/2020 Sb. Úplné znění

Zákon o kompenzačním bonusu (3)

Po 1. lednu 2023 nebyla publikována žádná novela 

95/2021 Sb. Úplné znění  

Zákon o omezení plateb v hotovosti

Po 1. lednu 2023 nebyla publikována žádná novela

254/2004 Sb. Úplné znění 

Zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb.

Po 1. lednu 2022 nebyla publikována žádná novela

563/1991 Sb. Úplné znění

České účetní standardy

Změny publikovány ve Finančním zpravodaji částka 17/2023 pod číslem 20/2023

ČÚS 001 - 023 Úplné znění