Novely podle jednotlivých zákonů

Přehled nejnovějších novelizačních zákonů účinných po 1. lednu 2019 podle daňového zákona, který mění (a dále chronologicky podle data zveřejnění), stav k 15. listopadu 2020

Zákon o daních z příjmů

Novela zákonem č. 174/2018 Sb.

Novela zákonem č. 306/2018 Sb.

Novela zákonem č. 32/2019 Sb.

Novela zákonem č. 80/2019 Sb.

Novela zákonem č. 125/2019 Sb.

Nález Ústavního soudu č. 364/2019 Sb.

Novela zákonem č. 299/2020 Sb.

Novela zákonem č. 343/2020 Sb.

Novela zákonem č. 386/2020 Sb.

Novela zákonem č. 450/2020 Sb.

586/1992 Sb. Úplné znění

Zákon o rezervách pro zjištění základu

daně z příjmů

Novela zákonem č. 364/2019 Sb.

593/1992 Sb. Úplné znění

Zákon o dani z přidané hodnoty

Novela zákonem č. 283/2018 Sb.

Novela zákonem č. 6/2019 Sb.

Novela zákonem č. 80/2019 Sb.

Novela zákonem č. 256/2019 Sb.

Novela zákonem č. 283/2020 Sb.

Novela zákonem č. 299/2020 Sb.

Novela zákonem č. 343/2020 Sb.

235/2004 Sb. Úplné znění

Zákon o dani silniční

Novela zákonem č. 299/2020 Sb.

16/1993 Sb. Úplné znění

Zákon o dani z nemovitých věcí

Novela zákonem č. 364/2019 Sb.

Novela zákonem č. 283/2020 Sb.

Novela zákonem č. 299/2020 Sb.

338/1992 Sb. Úplné znění

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Novela zákonem č. 264/2019 Sb.

Zrušeno zákonem č. 386/2020 Sb.

340/2013 Sb. Úplné znění

Daňový řád

Novela zákonem č. 80/2019 Sb.

Novela zákonem č. 111/2019 Sb.

Novela nálezem Ústavního soudu č. 337/2019 Sb.

Novela zákonem č. 283/2020 Sb.

280/2009 Sb. Úplné znění

Zákon o Finanční správě České republiky

Novela zákonem č. 80/2019 Sb.

Novela zákonem č. 111/2019 Sb.

Novela zákonem č. 283/2020 Sb.

Novela zákonem č. 386/2020 Sb.

456/2011 Sb. Úplné znění

Zákon o evidenci tržeb

Novela zákonem č. 256/2019 Sb.

Zákon č. 137/2020 Sb. (nepřímá změna zákona č. 112/2016 Sb.)

Zákon č. 263/2020 Sb. (novela zákona zákona č. 137/2020 Sb.)

Zákon č. 449/2020 Sb. (novela zákona č. 137/2020 Sb.)

112/2016 Sb. Úplné zněníZákon o spotřebních daních

Novela zákonem č. 453/2016 Sb.

Novela zákonem č. 4/2019 Sb.

Novela zákonem č. 80/2019 Sb.

Novela zákonem č. 364/2019 Sb.

Novela zákonem č. 229/2020 Sb.

Novela zákonem č. 299/2020 Sb.

Novela zákonem č. 343/2020 Sb.

353/2003 Sb. Úplné znění

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní

Novela zákonem č. 80/2019 Sb.

Novela zákonem č. 299/2020 Sb.

Novela zákonem č. 343/2020 Sb.

Novela zákonem č. 386/2020 Sb.

164/2013 Sb. Úplné znění

Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

335/2020 Sb.

Zákon o kompenzačním bonusu (1)

Novela zákonem č. 234/2020 Sb.

Novela zákonem č. 262/2020 Sb.

Novela zákonem č. 299/2020 Sb.

Novela zákonem č. 331/2020 Sb.

159/2020 Sb. Úplné znění

Zákon o kompenzačním bonusu (2)

461/2004 Sb. Úplné znění

Zákon o omezení plateb v hotovosti

Zákon nebyl od 1. 1. 2019 novelizován

254/2004 Sb. Úplné znění

Zákon o účetnictví

Zákon nebyl od 1. 1. 2019 novelizován 

(novela zákonem č. 33/2020 Sb. nabývá účinnosti až 1. 1. 2021)

563/1991 Sb. Úplné znění

České účetní standardy

České účetní standardy 001 - 023 nebyly od 1. 1. 2019 novelizovány

ČÚS 001 - 023 Úplné znění