Novely podle jednotlivých zákonů

Přehled nejnovějších novelizačních zákonů přijatých po 1. lednu 2020 podle daňového zákona, který mění (chronologicky podle data zveřejnění), právní stav k 15. říjnu 2021

Zákon o daních z příjmů

Novela zákonem č. 299/2020 Sb.

Novela zákonem č. 343/2020 Sb.

Novela zákonem č. 386/2020 Sb.

Novela zákonem č. 450/2020 Sb.

Novela zákonem č. 540/2020 Sb.

Novela zákonem č. 543/2020 Sb.

Novela zákonem č. 609/2020 Sb.

Novela zákonem č. 39/2021 Sb.

Novela zákonem č. 251/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 284/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 285/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 286/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 297/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 324/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 329/2021 Sb. 

586/1992 Sb. Úplné znění

Zákon o rezervách pro zjištění základu

daně z příjmů

Novela zákonem č. 543/2020 Sb.

Novela zákonem č. 88/2021 Sb.

593/1992 Sb. Úplné znění

Zákon o dani z přidané hodnoty

Novela zákonem č. 283/2020 Sb.

Novela zákonem č. 299/2020 Sb.

Novela zákonem č. 343/2020 Sb.

Novela zákonem č. 527/2020 Sb.

Novela zákonem č. 609/2020 Sb.

Novela zákonem č. 284/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 335/2021 Sb.

Novela zákonem č. 363/2021 Sb.

Novela zákonem č. 371/2021 Sb.

235/2004 Sb. Úplné znění

Zákon o dani silniční

Novela zákonem č. 299/2020 Sb.

16/1993 Sb. Úplné znění

Zákon o dani z nemovitých věcí

Novela zákonem č. 283/2020 Sb.

Novela zákonem č. 299/2020 Sb.

Novela zákonem č. 609/2020 Sb.

Novela zákonem č. 36/2021 Sb.

Novela zákonem č. 284/2021 Sb. 

338/1992 Sb. Úplné znění

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Zrušeno zákonem č. 386/2020 Sb.

340/2013 Sb. Úplné znění

Daňový řád

Novela zákonem č. 283/2020 Sb.

Novela zákonem č. 527/2020 Sb. (účinnost dle zákona č. 37/2021 Sb.)

280/2009 Sb. Úplné znění

Zákon o Finanční správě České republiky

Novela zákonem č. 283/2020 Sb.

Novela zákonem č. 386/2020 Sb.

Novela zákonem č. 251/2021 Sb. 

Novela zákonem č. 284/2021 Sb. 

456/2011 Sb. Úplné znění

Zákon o evidenci tržeb

Zákon č. 137/2020 Sb. (nepřímá změna zákona č. 112/2016 Sb.)

Zákon č. 263/2020 Sb. (novela zákona zákona č. 137/2020 Sb.)

Zákon č. 449/2020 Sb. (novela zákona č. 137/2020 Sb.)

Evidence tržeb byla pozastavena

112/2016 Sb. Úplné zněníZákon o spotřebních daních

Novela zákonem č. 277/2019 Sb.

Novela zákonem č. 229/2020 Sb.

Novela zákonem č. 299/2020 Sb.

Novela zákonem č. 343/2020 Sb.

Novela zákonem č. 584/2020 Sb.

Novela zákonem č. 609/2020 Sb.

353/2003 Sb. Úplné znění

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní

Novela zákonem č. 299/2020 Sb.

Novela zákonem č. 343/2020 Sb.

Novela zákonem č. 386/2020 Sb.

Novela zákonem č. 527/2020 Sb.

164/2013 Sb. Úplné znění

Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových 

sporů v Evropské unii

335/2020 Sb. Úplné znění

Zákon o kompenzačním bonusu (1)

Novela zákonem č. 234/2020 Sb.

Novela zákonem č. 262/2020 Sb.

Novela zákonem č. 299/2020 Sb.

Novela zákonem č. 331/2020 Sb.

159/2020 Sb. Úplné znění

Zákon o kompenzačním bonusu (2)

Novela zákonem č. 584/2020 Sb.

Novela zákonem č. 82/2021 Sb.

461/2020 Sb. Úplné znění

Zákon o kompenzačním bonusu (3)

Nařízení vlády č. 154/2021 Sb., ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

Nařízení vlády č. 188/2021 Sb., ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 

95/2021 Sb. Úplné znění  

Zákon o omezení plateb v hotovosti

Zákon nebyl novelizován

254/2004 Sb. Úplné znění 

Zákon o účetnictví

Novela zákonem č. 33/2020 Sb.

Novela zákonem č. 609/2020 Sb.

Novela zákonem č. 251/2021 Sb.

563/1991 Sb. Úplné znění

České účetní standardy

České účetní standardy 001 - 023 nebyly novelizovány

ČÚS 001 - 023 Úplné znění