Daňová judikatura (I. a II. díl)

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu a dalších soudů v daňových věcech. Sbírka nejdůležitějších judikátů, které ovlivnily daňovou praxi. Judikáty dvou vrcholných soudů české soudní soustavy ve věcech týkajících se správy daní, především daně z přidané hodnoty, daní z příjmů a procesních záležitostí při daňových kontrolách. Publikace pro náročné profesionální uživatele, pro studium, školení a použití v denní praxi. Součástí tištěné verze jsou e-booky v pdf.

Objednávám závazně komplet publikací Daňová judikatura (I. + II. díl a III. + IV. díl) za zvýhodněnou cenu 389 Kč (vč. DPH). V ceně tištěných verzí jsou též e-booky v pdf. Máte-li zájem pouze o jeden z dílů, zaškrtněte příslušné políčko na konci formuláře.  

Požadujete-li zaslat daňový doklad, vyplňte svoje IČ (údaje v dokladu budou doplněny automaticky podle ARES).

K ceně připočítáváme poštovné ve výši 75 Kč vč. DPH.

Telefonní číslo používáme pouze pro účely on-line odbavení zásilek České pošty.