Zákon o dani z nemovitých věcí

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. lednu 2021, e-book v pdf (ve znění opravy vydané 10. března 2021 týkající se zařazení novely zákonem č. 283/2020 Sb. do textu úplného znění)

Oprava je zvýrazněna červeným tučným podtrženým textem.