Zákon o dani z nemovitých věcí

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. lednu 2022, e-book v pdf, poslední revize 7. února 2022