Zákon o dani z nemovitých věcí

Aktuální úplné znění, právní stav k 10. únoru 2024