Zákon o daních z příjmů

Aktuální úplné znění, právní stav k 4. únoru 2021, e-book v pdf, poslední revize 20. dubna 2021


Posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 a posunutí splatnosti daně


Pokyn OECD k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny