Zákon o daních z příjmů

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. říjnu 2023, e-book v pdf, poslední revize 19. září 2023Pokyn OECD k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny