Zákon o daních z příjmů

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. lednu 2023, e-book v pdf, poslední revize 10. února 2023Pokyn OECD k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny