Zákon o daních z příjmů

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. říjnu 2022, e-book v pdf, poslední revize 10. října 2022


Posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 a posunutí splatnosti daně


Pokyn OECD k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny