Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
(úplné znění v právním stavu od 1. ledna 2020)