Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. lednu 2022, e-book v pdf, poslední revize 30. dubna 2022