Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Aktuální úplné znění, právní stav k 10. únoru 2024