Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., č. 323/1993 Sb., č. 244/1994 Sb., č. 132/1995 Sb., č. 211/1997 Sb., č. 333/1998 Sb., č. 363/1999 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 126/2002 Sb., č. 260/2002 Sb., č. 176/2003 Sb., č. 438/2003 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 545/2005 Sb., č. 223/2006 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 2/2009 Sb., č. 216/2009 Sb., č. 278/2009 Sb., č. 346/2010 Sb., č. 458/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., č. 221/2015 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 258/2016 Sb., č. 304/2016 Sb. a č. 170/2017 Sb. (úplné znění v právním stavu od 1. dubna 2019)