Cestovní náhrady

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. červenci 2023, e-book v pdf, poslední revize 29. června 2023