Daňový řád
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 399/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 187/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 299/2015 Sb., č. 375/2015 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 368/2016 Sb. a č. 170/2017 Sb. (úplné znění platné od 15. června 2018 v právním stavu po všech novelách publikovaných do 15. června 2018, soubor pdf ke stažení)