Daňový řád

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. lednu 2021, e-book v pdf


Pokyn č. GFŘ - D - 47 k promíjení příslušenství daně