Daňový řád

Aktuální úplné znění, právní stav k 10. únoru 2024


Pokyn č. GFŘ - D - 47 k promíjení příslušenství daně