Daňový řád
(úplné znění v právním stavu k 1. lednu 2020, soubor pdf ke stažení)