Daňový řád

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. lednu 2023, e-book v pdf, poslední revize 5. dubna 2023


Pokyn č. GFŘ - D - 47 k promíjení příslušenství daně