Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. lednu 2021, e-book v pdf

Vložte svůj text...