Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. lednu 2023, e-book v pdf, poslední revize 5. dubna 2023