Zákon o Finanční správě České republiky

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. lednu 2022, e-book v pdf