Účetní předpisy (zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb., České účetní standardy)

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. lednu 2023, e-book v pdf, poslední revize 25. srpna 2023