Účetní předpisy (zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb., ČÚS 1 - 23)

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. lednu 2022, e-book v pdf, poslední revize 7. února 2022