Účetní předpisy (zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb., ČÚS 1 - 23)

Aktuální úplná znění, právní stav k 1. lednu 2021, e-book v pdf)

Vložte svůj text...