Účetní předpisy (zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb.)

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. lednu 2023, e-book v pdf, poslední revize 10. února 2023