Zákon o dani z přidané hodnoty

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. lednu 2022, e-book v pdf, poslední revize 13. ledna 2022


Směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty 

Aktuální úplné znění, nejnovější právní stav, soubor v pdf