Zákon o spotřebních daních

Aktuální úplné znění, právní stav k 1. lednu 2022, e-book v pdf, poslední revize 28. května 2022


Vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Aktuální úplné znění, právní stav k 17. únoru 2021, e-book v pdf