Novely podle čísla ve Sbírce zákonů

Chronologické řazení aktuálních novelizačních zákonů podle data publikování (od nejnovějších), stav k 15. únoru 2024

Nařízení vlády č. 18/2024Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů


Novela nařízení vlády č. 36/2023 Sb.

Účinnost: 3. února 2024

Publikováno 2. 2. 2024

Zákon č. 469/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost: 1. ledna 2024

Publikován 31. 12. 2023

Zákon č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří

Novela zákona o daních z příjmů 

Účinnost: 1. ledna 2024

Publikován 29. 12. 2023

Vyhláška č. 443/2023 Sb., kterou se mění některé vyhlášky provádějící zákon o účetnictví v souvislosti s vedením účetnictví v jiné než české měně, dorovnávací daní a vymezením čistého obratu

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví

Účinnost: 1. ledna 2024

Publikována 29. 12. 2023

Zákon č. 417/2023 Sb. kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Účinnost: 1. ledna 2024

Publikován 29. 12. 2023

Zákon č. 416/2023 Sb., o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny

Nový zákon

Účinnost: 31. prosince 2023

Publikován 29. 12. 2023

Vyhláška č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Změna sazeb tuzemského stravného a dalších cestovních náhrad

Účinnost: 1. ledna 2024

Publikována 27. 12. 2023

Vyhláška č. 397/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024

Nová sazba paušální náhrady při home office

Účinnost: 1. ledna 2024

Publikována 27. 12. 2023

Vyhláška č. 385/2023 Sb. kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Novela formulářové vyhlášky

Účinnost: 1. ledna 2024

Publikována 22. 12. 2023

Vyhláška č. 368/2023 Sb., kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2024

Novela formulářových vyhlášek

Účinnost: 1. ledna 2024

Publikována 20. 12. 2023

Vyhláška č. 359/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Novela formulářové vyhlášky

Účinnost: 1. ledna 20234

Publikována 15. 12. 2023

Zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

Novela zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o dani silniční, zákona o dani z nemovitých věcí, daňového řádu, zákona o spotřebních daních, zákona o účetnictví 

Účinnost: částečně 1. ledna 2024, částečně 1. ledna 2025

Publikován 12. 12. 2023

Vyhláška č. 341/2023 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného 

Změna sazeb zahraničního stravného

Účinnost: 1. ledna 2024

Publikována 24. 11. 2023

Zákon č. 285/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty

Účinnost: 23. září 2023

Publikován 22. 9. 2023

Zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Novela zákona o daních z příjmů

Účinnost: 1. října 2023

Publikován 19. 9. 2023

Zákon č. 251/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

Novela zákona o dani z nemovitých věcí a zákona o dani z přidané hodnoty

Účinnost: 1. ledna 2025

Publikován 25. 8. 2023

Vyhláška č. 235/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních

Novela vyhlášky 79/2019 Sb.

Účinnost: 1. srpna 2023

Publikována 31. 7. 2023

Zákon č. 234/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb.,

Novela zákona o spotřebních daních

Účinnost: 1. srpna 2023

Publikován 31. 7. 2023

Vyhláška č. 191/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových

Změna sazeb cestovních náhrad

Účinnost: 1. července 2023

Publikována 23. 6. 2023

Vyhláška č. 189/2023 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

Účinnost: 1. července 2023

Publikována 23. 6. 2023

Zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Účinnost: 1. července 2023 (částečně 24. června 2023)

Publikován 23. 6. 2023

Zákon č. 152/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Účinnost: 1. července 2023

Publikován 5. 6. 2023

Vyhláška č. 112/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění

Novela "formulářové" vyhlášky 

Účinnost: 27. dubna 2023

Publikována 26. 4. 2023

Vyhláška č. 85/2023 Sb.

Změna sazeb cestovních náhrad

Účinnost 1. dubna 2023

Publikována 31. 3. 2023

Zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

Zrušení zákona o evidenci tržeb, novela zákona o daních z příjmů a zákona Finanční správě ČR

Účinnost 1. ledna 2023 

Publikován 28. 12. 2022


Zákon č. 373/2022 Sb.

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákona o Finanční správě ČR

Účinnost částečně 1. ledna 2023, částečně 1. ledna 2024

Publikován 7. 12. 2022

Zákon č. 366/2022 Sb.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o daních z příjmů, daňového řádu a zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Účinnost částečně 3. prosince 2022, částečně 1. ledna 2023

Publikován 

2. 12. 2022


Zákon č. 244/2022 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů

Účinnost 1. října 2022 

Publikován

31. 8. 2022

Zákon č. 179/2022 Sb.

Novela zákona o spotřebních daních

Účinnost částečně 28. června 2022, částečně 1. listopadu 2022, částečně 13. února 2022

Publikován 

27. 6. 2022

Zákon č. 142/2022 Sb.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o dani silniční

Účinnost částečně 1. července 2022, částečně 1. ledna 2025

Publikován 

8. 6. 2022

Zákon č. 131/2022 Sb.

Novela zákona o spotřebních daních

Účinnost částečně od 1. června 2022, částečně 1. října 2022

Publikován 

27. 5. 2022

Zákon č. 128/2022 Sb.

Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (nepřímá novela zákona o daních z příjmů)

Účinnost od 28. května 2022 

Publikován 

27. 5. 2022

Vyhláška č. 116/2022 Sb.

Změna sazeb cestovních náhrad 

Účinnost 14. května 2022 

Publikována 

14. 5. 2022  

Zákon č. 93/2022 Sb.

Novela zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty

Účinnost částečně od 27. dubna 2022, částečně od 1. července 2022, částečně od 1. ledna 2031

Publikován 

20. 4. 2022

Vyhláška č. 47/2022 Sb.

Změna sazeb cestovních náhrad

Účinnost 12. března 2022

Publikována 

11. 3. 2022 


Zákon č. 371/2021 Sb.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Účinnost od 1. ledna 2025

Publikován 

12. 10. 2021

Zákon č. 363/2021 Sb.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Účinnost od 1. ledna 2022

Publikován 

8. 10. 2021

Zákon č. 355/2021 Sb.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Účinnost od 1. října 2021

Publikován 

30. 9. 2021

Vyhláška č. 335/2021 Sb.

Změna vzorů formulářových podání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Účinnost od 14. září 2021

Publikována 

13. 9. 2021

Zákon č. 329/2021 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů

Účinnost od 1. října 2021

Publikován 

8. 9. 2021

Zákon č. 324/2021 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů

Účinnost od 1. ledna 2022

Publikován 

8. 9. 2021

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

Zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb.

Účinnost od 18. srpna

Publikován 

18. 8. 2021

Zákon č. 297/2021 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů

Účinnost od 1. ledna 2022

Publikován 

13. 8. 2021

Zákon č. 286/2021 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů

Účinnost od 1. ledna 2022

Publikován 

30. 7. 2021

Zákon č. 285/2021 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů

Účinnost od 28. července 2021

Publikován 

27. 7. 2021

Zákon č. 284/2021 Sb.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí, zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o Finanční správě České republiky

Účinnost od 1. července 2023 

Publikován 

30. 6. 2021

Zákon č. 251/2021 Sb.

Novela zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů a zákona o Finanční správě České republiky

Účinnost od 1. ledna 2022

Publikován 

30. 6. 2021

Nález Ústavního soudu č. 241/2021 Sb.

Zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 338/1992 Sb. 

Účinnost od 23. června 2021

Publikován 

23. 6. 2021

Nález Ústavního soudu č. 232/2021 Sb.

Zamítnutí návrhu na zrušení zákona 364/2019 Sb.

Účinnost od 17. června 2021

Publikován 

17. 6. 2021

Nález Ústavního soudu č. 230/2021 Sb.

Zrušení § 82b odst. 3 věty třetí zákona o dani z přidané hodnoty ve znění účinném do 31. března 2019

Účinnost od 17. června 2021

Publikován 

17. 6. 2021

Nařízení vlády č. 188/2021 Sb.

Stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu

Účinnost od 8. května 2021 

Publikováno 

7. 5. 2021

Nařízení vlády č. 154/2021 Sb.

Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 

Účinnost od 1. dubna 2021

Publikováno 

31. 3. 2021


Zákon č. 95/2021 Sb.

Nový zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Účinnost od 27. února 2021

Publikován 

26. 2. 2021

Zákon č. 88/2021 Sb.

Novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Účinnost od 16. března 2021

Publikován

1. 3 2021

Zákon č. 82/2021 Sb.

Novela zákona o kompenzačním bonusu (č. 461/2020 Sb.)

Účinnost od 24. února 2021

Publikován

23. 2. 2021

Vyhláška č. 57/2021 Sb.

Novela vyhlášky č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů (tzv. zelené nafty)

Účinnost částečně od 17. února 2021, částečně od 1. ledna 2022  

Publikována 

16. 2. 2021


Zákon č. 39/2021 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů

Účinnost od 4. února 2021

Publikován 

3. 2. 2021


Zákon č. 37/2021 Sb.

Zákon o evidenci skutečných majitelů

Účinností tohoto zákona se řídí účinnost novely daňového řádu zákonem č. 527/2020 Sb.

Účinnost od 1. června 2021

Publikován

3. 2. 2021

Zákon č. 36/2021 Sb.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí

Účinnost od 1. ledna 2024

Publikován

3. 2. 2021

Zákon č. 609/2020 Sb.

Novela zákona o účetnictví, zákona o dani z nemovitých věcí, zákona o daních z příjmů, zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty

Účinnost od 1. 1. 2021, částečně od 1. ledna 2022, částečně od 1. ledna 2023

Publikován

31. 12. 2020

Zákon č. 584/2020 Sb.

Novela zákona o spotřebních daních a zákona o kompenzačním bonusu (č. 461/2020 Sb.)

Účinnost od 1. ledna 2020

Publikován

31. 12. 2020

Zákon č. 543/2020 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Účinnost od 1. 1. 2021

Publikován

23. 12. 2020

Zákon č. 540/2020 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů

Účinnost od 1. 1. 2021

Publikován

18. 12. 2020

Zákon č. 527/2020 Sb.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty, daňového řádu a zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Účinnost od 1. 1. 2021, částečně dnem účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů

Publikován

17. 12. 2020

Zákon č. 461/2020 Sb.

Nový zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Účinnost od 14. 11. 2020

Publikován

13. 11. 2020

 

Zákon č. 450/2020 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů

Účinnost od 3. 11. 2020

Publikován

2. 11. 2020

Zákon č. 449/2020 Sb.

Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb (nepřímá novela zákona o evidenci tržeb

Účinnost od 3. 11. 2020

Publikován 

2. 11. 2020

Zákon č. 386/2020 Sb.

Zrušení zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, novela zákona o daních z příjmů, zákona o Finanční správě České republiky a zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní 

Účinnost od 26. 9. 2020, částečně též od 1. 1. 2021

Publikován

25. 9. 2020

Zákon č. 343/2020 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních a zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Účinnost od 1. 9. 2020, částečně též od 1. 1. 2022

Publikován

14. 8. 2020


Zákon č. 335/2020 Sb.

Nový zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

Účinnost od 15. 9. 2020

Publikován

6. 8. 2020

Zákon č. 331/2020 Sb.

Novela zákona o kompenzačním bonusu

Účinnost od 7. 8. 2020

Publikován

6. 8. 2020

Zákon č. 299/2020 Sb.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí, zákona o daních z příjmů, zákona o dani silniční, zákona o spotřebních daních, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákona o kompenzačním bonusu

Účinnost od 1. 7. 2020

Publikován

30. 6. 2020

Zákon č. 283/2020 Sb.

Novela daňového řádu, zákona o dani z nemovitých věcí, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o Finanční správě ČR

Účinnost od 1. 1. 2021

Publikován

26. 6. 2020

Zákon č. 263/2020 Sb.

Novela zákona o některých úpravách oblasti evidence tržeb

Účinnost od 3. 6. 2020

Publikován

2. 6. 2020

Zákon č. 262/2020 Sb.

Novela zákona o kompenzačním bonusu

Účinnost od 3. 6. 2020

Publikován

2. 6. 2020

Zákon č. 234/2020 Sb. 

Novela zákona o kompenzačním bonusu

Účinnost od 8. 5. 2020

Publikován 

7. 5. 2020

Zákon č. 229/2020 Sb. 

Novela zákona o spotřebních daních

Účinnost od 7. 5. 2020 / 1. 10. 2020 / 1. 1. 2021

Publikován

6. 5. 2020

Zákon č. 137/2020 Sb.

Zákon o některých úpravách oblasti evidence tržeb (nepřímá novela zákona o evidenci tržeb)

Účinnost od 27. 3. 2020

Publikován

27. 3. 2020

Zákon č. 33/2020 Sb.

Novela zákona o účetnictví

Účinnost od 1. 1. 2021 

Publikován

13. 2. 2020

Zákon č. 364/2019 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákona o dani z nemovitých věcí a zákona o spotřebních daních 

Účinnost od 1. 1. 2020 

Publikován

31. 12. 2019

Nález Ústavního soudu č. 337/2019 Sb.

Novela daňového řádu 

Účinnost od 31. 12. 2019

Publikován

17. 12. 2019

Nález Ústavního soudu č. 303/2019 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů

Účinnost od 20. 11. 2019 (zrušení změny zákonem č. 125/2019 Sb.)

Publikován

20. 11. 2019

Zákon č. 277/2019 Sb.

Novela zákona o spotřebních daních

Účinnost od 1. 1. 2021

Publikován 

6. 11. 2019

Zákon č. 264/2019 Sb.

Novela zákonného opatření Senátu o dani nabytí nemovitých věcí 

Účinnost od 1. 11. 2019

Publikován

18. 10. 2019

Zákon č. 256/2019 Sb.

Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o dani z přidané hodnoty

Účinnost od 1. 11. 2019 / 1. 2. 2020 / 1. 5. 2020

Publikován

9. 10. 2019

Zákon č. 125/2019 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů

Nevstoupila v účinnost, zrušena nálezem Ústavního soudu č. 303/2019 Sb. 

Publikován

16. 5. 2019

Zákon č. 111/2019 Sb.

Novela daňového řádu a zákona o Finanční správě ČR

Účinnost od 24. 4. 2019

Publikován

24. 4. 2019

Zákon č. 80/2019 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, daňového řádu, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákona o Finanční správě ČR

Účinnost od 27. 3. 2019 / 1. 4. 2019 /1. 1. 2020

Publikován

27. 3. 2019

Zákon č. 32/2019 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů

Účinnost od 1. 7. 2019

Publikován

7. 2. 2019

Zákon č. 6/2019 Sb.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Účinnost od 1. 2. 2019

Publikován

17. 1. 2019

Zákon č. 4/2019 Sb.

Novela zákona o spotřebních daních

Účinnost od 1. 2. 2019

Publikován

10. 1. 2019

Zákon č. 306/2018 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů 

Účinnost od 1. 1. 2019

Publikován

20. 12. 2018

Zákon č. 283/2018 Sb.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Účinnost od 1. 1. 2019

Publikován

13. 12. 2018

Zákon č. 174/2018 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů

Účinnost od 1. 1. 2019

Publikován

16. 8. 2018

Zákon č. 453/2016 Sb.

Novela zákona o spotřebních daních

Účinnost od 1. 1. 2019

Publikován

29. 12. 2016

Aktuální informace průběžně zařazujeme.