Aktualizační servis

Aktualizační servis je určen pro uživatele všech verzí publikace Daňové zákony. Pravidelné souhrny legislativních novinek vycházejí vždy na konci každého měsíce. Kromě měsíčních souhrnů jsou uživatelům servisu dále určeny e-booky s nejnovějšími úplnými zněními zákonů, zákony s komentáři novel a množství dalších bonusů. Všechny tyto služby jsou pro uživatele publikace ZDARMA.

LEDEN 2020

Pravidelný souhrn / Novela zákona o rezervách / Daňové dopady brexitu

On-line, Pdf, ePub

ÚNOR 2020 - připravujeme

Pravidelný souhrn / Novela zákona o účetnictví / Zvláštní režim evidence tržeb / Náležitosti účtenek podle zákona o evidenci tržeb

On-line, Pdf, ePub

BŘEZEN 2020 - připravujeme

Pravidelný souhrn / ....

On-line, Pdf, ePub