Aktualizační servis

Aktualizační servis je určen pro uživatele všech verzí publikace Daňové zákony. Pravidelné souhrny legislativních novinek vycházejí vždy na konci každého měsíce. Kromě měsíčních souhrnů jsou uživatelům servisu dále určeny e-booky s nejnovějšími úplnými zněními zákonů, zákony s komentáři novel a množství dalších bonusů. Všechny tyto služby jsou pro uživatele publikace ZDARMA.

Duben 2022

Základní legislativní přehled od počátku roku / Nad změnami vyvolanými zákonem č. 93/2022 Sb. / K daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami

Pdf