Aktualizační servis

Aktualizační servis je určen pro uživatele všech verzí publikace Daňové zákony. Pravidelné souhrny legislativních novinek vycházejí vždy na konci každého měsíce. Kromě měsíčních souhrnů jsou uživatelům servisu dále určeny e-booky s nejnovějšími úplnými zněními zákonů, zákony s komentáři novel a množství dalších bonusů. Všechny tyto služby jsou pro uživatele publikace ZDARMA.

Říjen 2021

Základní legislativní přehled od počátku roku / Promíjení DPH při dodávce elektřiny nebo plynu / Ověření identity u přiznání v režimu OSS / Změna paušální daně pro rok 2022

Pdf