Aktualizační servis

Aktualizační servis je určen pro uživatele všech verzí publikace Daňové zákony. Pravidelné souhrny legislativních novinek vycházejí vždy na konci každého měsíce. Kromě měsíčních souhrnů jsou uživatelům servisu dále určeny e-booky s nejnovějšími úplnými zněními zákonů, zákony s komentáři novel a množství dalších bonusů. Všechny tyto služby jsou pro uživatele publikace ZDARMA. Můžete si prohlédnout ukázkové vydání.

Leden 2023

Základní legislativní přehled od počátku roku / Systematický přehled změn pro rok 2023 / Listinná podoba doručování po zpřístupnění datové schránky / Jednotné kurzy cizích měn za zdaňovací období roku 2022

Pdf