Aktualizační servis

Aktualizační servis je určen pro uživatele všech verzí publikace Daňové zákony. Pravidelné souhrny legislativních novinek vycházejí vždy na konci každého měsíce. Kromě měsíčních souhrnů jsou uživatelům servisu dále určeny e-booky s nejnovějšími úplnými zněními zákonů, zákony s komentáři novel a množství dalších bonusů. Všechny tyto služby jsou pro uživatele publikace ZDARMA. Můžete si prohlédnout ukázkové vydání.

Leden 2024

Základní legislativní přehled od prosince 2023 / Daň z přidané hodnoty: Uplatňování daně u vybraného osobního automobilu / Daň z nemovitých věcí: Změny zaznamenané automaticky správcem daně / Daň z přidané hodnoty: Nad úpravami v sazbách

Pdf