Ke stažení zdarma

Aktuální předpisy přijaté v době nouzového stavu, e-booky, publikace Generálního finančního ředitelství, evropská legislativa, daňová judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu a další aktuální dokumenty z oblasti daňového práva. Bezplatné stažení některých e-booků může být časově omezeno. Nabídka dokumentů ke stažení je průběžně aktualizována.

Vysvětlivky ke změnám DPH v EU, pokud jde o režim call-off stock, plnění v řetězci a osvobození dodání zboží uvnitř Společenství od daně ("rychlá řešení z roku 2020")

Soubor v pdf v českém jazyce

Zařazeno

30. 10. 2020

Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb

Znění po všech novelách

Aktualizováno

31. 10. 2020

Zákony z oblasti sociálního a zdravotního pojištění s úlevami v platbách záloh

Znění schválené Senátem dne 25. 3. 2020

Zařazeno 

25. 3. 2020

Liberační opatření v daňové oblasti II. (prominutí sankcí a správních poplatků)

Úplná znění z Finančního zpravodaje ve formátu pdf.

Zařazeno 

24. 3. 2020

Liberační opatření v daňové oblasti I. (prominutí sankcí a správních poplatků)

Úplná znění z Finančního zpravodaje ve formátu pdf.

Zařazeno 

16. 3. 2020

Návrh poslanců Ústavnímu soudu na zrušení zákona o evidenci tržeb č. j. Pl US 27/19

Celý text návrhu ve formátu pdf.

Zařazeno 

9. 1. 2020

Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17 ve věci § 72 odst. 1 daňového řádu

Celý text nálezu ve formátu pdf.

Zařazeno

4. 11. 2019


Směrnice Rady 2006/112/ES ve znění k 1. 1. 2015

Směrnice Rady 2006/112/ES je nejdůležitějším přímo použitelným právním předpisem Evropské unie v oblasti DPH a tuzemský zákon o dani z přidané hodnoty je v podstatě z větší části její implementací do českého práva. Směrnici v úplném znění platném k 1. lednu 2015 si můžete ve formátu pdf stáhnout zde.

Zařazeno

25. 9. 2017

Mini One Stop Shop

Přiručku k uplatňování zvláštního režimu jednoho správního místa Mini One Stop Shop si můžete stáhnout ve formátu pdf zde.

Zařazeno

26. 9. 2017

Nález Ústavního soudu ve věci církevních restitucí č. 303/2019 Sb.

Celý text nálezu včetně disentního stanoviska ve formátu pdf.

Zařazeno

29. 11. 2019

Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy

Elektronická publikace v pdf v nejnovějším právním stavu (po všech revizích a doplňcích).

Zařazeno

1. 7. 2019

Nález Ústavního soudu č. 69/2018 Sb.

Textový dokument ve formátu Libre Office

Zařazeno

1. 5. 2018

Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 5 Afs 60/2017 - 60 v kauze VYRTYCH, a. s.

(odpočet daně z přidané hodnoty)

Textový dokument ve formátu Libre Office

Zařazeno

27. 2. 2018

Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 6 Afs 399/2017 - 26 v kauze AB CHEMITRANS, s. r. o.

(zajišťovací příkazy)

Textový dokument ve formátu Libre Office

Zařazeno

30. 4. 2018

Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 6 Afs 364/2017 - 54 v kauze Naryner Construction, s. r. o.

(zajišťovací příkazy)

Dokument ve formátu pdf

Zařazeno 

1. 8. 2018

Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 5 Afs 321/2017 - 29 v kauze LIJA, a. s.

(zajišťovací příkazy)

Dokument ve formátu pdf

Zařazeno

24. 9. 2018

Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 7 Afs 229/2018 - 29 v kauze Global Tungsten & Powders spol. s r. o.

(zákonnost opakované daňové kontroly)

Dokument ve formátu pdf

Zařazeno

24. 9. 2018

Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 Afs 321/2016 - 31 v kauze FULGUR BATTMAN, spol. s r. o.

(prodloužení lhůty k vyjádření k písemným důkazům, bezdůvodné obvinění z obstrukčního jednání)

Dokument ve formátu pdf

Zařazeno

24. 9. 2018

Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 Afs 25/2018 - 32 v kauze H. H.

(zákonnost uzavření provozovny při kontrole plnění povinností evidence tržeb)

Dokument ve formátu pdf

Zařazeno

24. 9. 2018

Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 6 Afs 373/2017 - 38 v kauze Wassa

(podmínky pro vydání zajišťovacího příkazu)

Dokument ve formátu pdf

Zařazeno

30. 11. 2018