Příručky pro rok 2022

Základní česká daňová legislativa s podrobnými komentáři všech změn přímo u novelizovaných pasáží, výrazné strukturované časové rozlišení podle účinnosti. V ceně e-book, Daňový měsíčník, volné prohlížení a stahování vždy platných znění ze servisní stránky a další bonusy.


Významná soudní rozhodnutí Ústavního soud a Nejvyššího správního soudu z posledních let opatřená právními větami. V ceně e-book a Daňový měsíčník pro rok 2022.

Základní česká daňová legislativa s barevným strukturovaným zvýrazněním posledních změn podle data účinnosti a přehlednými komentáři novel. V ceně e-book, Daňový měsíčník, volné prohlížení a stahování vždy platných znění ze servisní stránky a další bonusy. Též kompenzační bonus pro rok 2022


Významná rozhodnutí SDEU z posledních let a nejaktuálnější tuzemské rozsudky, vše opatřeno právními větami. V ceně e-book a Daňový měsíčník pro rok 2022.

Doplňková česká daňová a účetní legislativa se strukturovaným zvýrazněním posledních změn podle data účinnosti a přehlednými komentáři novel. V ceně e-book, Daňový měsíčník, volné prohlížení a stahování vždy platných znění ze servisní stránky a další bonusy.


Slovenská daňová, mzdová a pracovně právní legislativa v interaktivním kompletu dvou tištěných příruček, e-booků a aktualizačního servisu - více než 450 stran platných znění pro rok 2022 se strukturovaným zvýrazněním změn a přehledem novel podle účinnosti. V ceně e-booky v pdf, volné prohlížení a stahování vždy platných znění ze servisní stránky a další bonusy. Na servisní stránce také další důležité občansko a obchodně právní předpisy.