Základní chronologický legislativní přehled k 28. únoru 2018

27.02.2018

1. Daňové zákony 2018 vyšly v polovině prosince 2017. V publikaci jsou zařazeny všechny novely účinné k 1. lednu 2018.

2. Dne 16. ledna 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován nález Ústavního soudu č. 8/2018 Sb. ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení. Tento zákon ruší některá ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a zároveň ruší nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. K účinnosti zrušených ustanovení viz tištěný aktualizační servis.

3. Dnem 28. února 2018 přestávají podle nálezu Ústavního soudu č. 8/2018 Sb. platit některá ustanovení zákona o evidenci tržeb. Nadále nebude povinné evidovat tržby realizované pomocí platby kartou a na účtenkách nebude povinné uvádět daňové identifikační číslo. Zrušeny byly III. a IV. etapa evidence, do které měly být původně zahrnuty další druhy podnikání nezahrnuté do I. a II. etapy.