Volba paušálních výdajů za zdaňovací období roku 2017

31.01.2018

Osoby samostatně výdělečně činné a pronajímatelé mají při podávání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2017 možnost volby způsobu uplatnění paušálních výdajů. Buď mohou zvolit nižší paušální výdaje a zachovat slevu na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti, nebo si vybrat vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodnění.
Podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), u nichž částka základu daně z podnikání nebo nájmu (popř. v součtu obojího) převyšuje polovinu celkového základu daně, mají možnost při podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 zvolit jednu ze dvou variant a vybrat si pro ně výhodnější zdanění.
V první variantě si mohou poplatníci uplatnit vyšší limit výdajového paušálu "zastropovaného" částkou dva milióny korun zdanitelného příjmu, ze kterého je výdajový paušál počítán, současně si však nemohou uplatnit slevu na dani na manžela/manželku, jehož/jejíž příjmy nepřesáhly částku 68 000 korun ročně, ani daňové zvýhodnění na děti, i kdyby jinak splňovali zákonné podmínky pro jejich uplatnění.
Ve druhé variantě si slevu na manžela/manželku ve výši 24 840 Kč i daňové zvýhodnění na děti poplatníci uplatnit mohou (pokud splňují zákonné podmínky pro jejich uplatnění), ale musí použít nižší limit výdajového paušálu "zastropovaného" částkou jeden milión korun zdanitelného příjmu, ze kterého je výdajový paušál počítán

.Uplatnění výdaje procentem z příjmů / Maximální částka uplatnitelného výdaje (1. varianta) / Maximální částka uplatnitelného výdaje (2. varianta)
Podnikatelé v zemědělské výrobě, lesním a vodním hospodářství a řemeslné živnosti
80 % /  1 600 000 Kč / 800 000 Kč
Ostatní živnostníci
60 % / 1 200 00 Kč / 600 000 Kč
Podnikatelé s jinými příjmy ze samostatné činnosti
40 % / 800 000 Kč / 400 000 Kč
Poplatníci s příjmy z nájmu
30 % / 600 000 Kč / 300 000 Kč
Volbu mezi dvěma variantami zdanění může poplatník provést pouze ve zdaňovacím období roku 2017. Od zdaňovacího období 2018 již budou platit (zůstane-li zachováno současné znění zákona o daních z příjmů) pro všechny podnikatele nižší limity výdajových paušálů a možnost uplatnění slevy na dani na manžela/manželku a uplatnění daňového zvýhodnění na děti (tj. druhá varianta).