Poslední novinky v daňové legislativě

Dne 25. dubna 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 125/2016 Sb. Novela zpětně od 1. ledna 2016 zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě, upravuje výši fondu kulturních a sociálních potřeb u veřejných poplatníků, mění zdanění příjmů z výroby elektřiny (v případě malých zařízení instalovaných fyzickými osobami) a implementuje evropskou legislativu v oblasti společného systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. Zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpsiů je účinný od 1. května 2016. 

Dne 13. dubna 2016 vyšly ve Sbírce zákonů zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Elektronická evidence tržeb je tedy povinná pro fyzikcé i právnické osoby podnikající v oborech ubytování, stravování a pohostinství od 1. prosince 2016, pro další subjekty později. Podrobnosti naleznete v aktualizačním servisu k Daňovým zákonům 2016. Současně byla upravena novelou zákona o dani z přidané hodnoty sazba daně z přidané hodnoty pro stravovací sliužby a novelou zákona o daních z příjmů zavedena nová sleva na dani pro fyzické osoby ve výši 5 000 korun za zavedení evidence tržeb. Zákon č. 113/2016 Sb. zároveň snižuje poplatek za závazné posouzení správce daně v oblasti evidenci tržeb (novela zákona o správních poplatcích). 

Dne 6. dubna 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o daních z příjmů. Jedná se o zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní. Novela se týká především institutu platebního zprostředkovatele. Zákon je účinný od 6. dubna 2016.

První změna daňové legislativy v roce 2016 byla publikována 5. února 2016 ve Sbírce zákonů pod číslem 47/2016 Sb. Jedná se o novelu zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato novela mj. současně mění zákon o daních z příjmů.

Daňové zákony 2016 XXL ProFi

Publikace řady Daňové zákony 2016 vyšly na počátku ledna. Tituly z této řady jsou k dispozici v nejširší síti knihkupectví včetně knihlupeckých řetězců Kanzelsberger/Barvič a Novotný, Neoluxor, Knihy Dobrovský/BETA Dobrovský, v hypermarketech Makro a Albert, v hlavních knižních e-shopech a na stránkách www.danove-zakony.cz. Nezapomeňte se zdarma registrovat k odběru aktualizačního servisu! Servis je zdarma a jeho součástí jsou další zajímavé bonusy.

Co je nového pro uživatele tištěných publikací řady Daňové zákony 2016

Daňové zákony 2016 mají pro čtenáře opět řadu nadstandardních prvků a služeb zdarma:

Aktualizační servis ZDARMA na této stránce s možností stahování jednotlivých vydání, e-booků, úplných znění zákonů apod.

Každá publikace má svůj vlastní e-book volně dostupný všem uživatelům.

Všechny publikace řady Daňové zákony 2016 mají místo na vlastní pracovní poznámky přizpůsobené pro sdílení a zpracování v programech na úpravu a archivaci ručně psaných poznámek na počítačích, v tabletech a smartphonech. Unikátní systém bílých linek na šedém pozadí umožní zvýraznění psaného textu bez rušivých prvků. Jednoduše sejmete vlastní poznámky fotoaparátem v mobilu nebo tabletu a v dalším kroku už můžete poznámky sdílet, přiřazovat ke svým denním úkolům a archivovat.

A jako vždy zůstává zachován velkorysý formát, výrazné orientační prvky pro snazší práci s textem, dvoubarevné rozlišení novel a široký rozsah bezplatných doprovodných služeb.

Volný přístup ke stahování, e-bookům, aktualizačnímu servisu a dalším službám může být podmíněn bezplatnou registrací.

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. ledna 2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení se podává pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Podrobnosti naleznete v aktualizačním servisu k tištěné publikaci a samozřejmě přímo v nových Daňových zákonech pro rok 2016!

Slovenské Daňové zákony

Máme pro vás i slovenské Daňové zákony 2016 v nové verzi XXL ProFi.

Publikace obsahuje předpisy ve znění k 1. lednu 2016, včetně nového zákona o dani z motorových vozidiel. Součástí publikace je e-book v pdf a aktualizační servis na celý rok 2016. Příručka má extra široký formát, přehlednou úpravu se zvýrazněním novel a místo na poznámky přizpůsobené pro sdílení. Servisní stránku k publikaci najdete na adrese www.danovezakony.eu. Slovenské Daňové zákony si můžete objednat na www.danove-zakony.cz.

Oprava tištěné publikace

V tištěné publikaci vznikla při přípravě a výrobě technická chyba v zákoně o dani z nemovitých věcí (částečně je uvedeno starší znění) a jedna menší chyba v novelizacích zákona o dani z přidané hodnoty. V publikaci proto naleznete již při zakoupení vložený opravný list. Upozornění na chybu a opravný list v pdf je zároveň součástí aktualizačního servisu. Nebyl-li opravný list ve vašem výtisku vložen, zašleme vám jej po sdělení poštovní adresy na mail newsletter@newsletter.cz. Verzi v pdf si můžete stáhnout zde.

Všem registrovaným uživatelům kompenzujeme tuto chybu mimořádnými bonusy!

Novinka!

Elektronická evidence tržeb

Zákon o elektronické evidenci tržeb s praktickým komentářem pro zvládnutí problematiky v pěti minutách, uživatelské rady a tipy, informace o souvisejících novelách daňových zákonů (slevách na dani, změně sazby DPH). Publikace shrnuje základy k tématu elektronické evidence tržeb pro podnikatele a účetní a daňové profesionály - pro všechny, kdo se potřebují v denní praxi spolehlivě zorientovat v nově přijatém zákoně a souvisejících novelách. Komplet zahrnuje tištěnou příručku + e-book v pdf + aktualizační servis + on-line přístup k aktuálním úplným zněním. Extra široký formát, přehledná grafická úprava s výraznými orientačními prvky pro pohodlou práci.
Čtenáři využijí:
- servisní webovou stránku s možností volného stahování novel a informacemi o aktualitách
- aktualizační servis zasílaný mailem
- e-booky ve formátech pdf, e-pub
- volný on-line přístup k aktuálnímu platnému znění zákona a dalším bonusůmalší informace: +420 739 866 871 nebo newsletter@newsletter.cz, e-shop: www.danove-zakony.cz.

Daňové zákony 2016 jako e-booky

Všechny publikace řady Daňové zákony 2016 pro ČR i SR (vč. paralelních znění) budou dostupné také jako e-booky ve formátech pdf  s možností vlastního tisku na papír A4 na www.kosmas.czwww.martinus.cz a www.martinus.sk. Ve spolupráci s mnichovskou firmou i-lab GmbH z vydavatelské skupiny Droemer Knaur uvádíme na Amazon publikace řady Daňové zákony 2016 ve formátu e-pub. Všechny daňové zákony můžete mít neustále u sebe v notebooku, ve svém tabletu nebo mobilu!

Informace pro finanční a celní úřady

Publikaci Daňové zákony 2016 XXL ProFinanční správu, Elektronická evidence trýeb a další odborné tituly nabízíme na pracoviště Finanční správy a Celní správy za zvýhodněných cenových podmínek a s mimořádnými bonusy. Informace o objednávkách poskytneme telefonicky na čísle +420 739 866 871.

Základ nabídky:

Individuální ceny dle počtu kusů, při větším množství ceny dohodou, distribuce za výhodných podmínek až na jednotlivá pracoviště, množství bonusů zdarma. Vzorky zdarma, doplnění počtů kusů ve druhé polovině roku zdarma.

Elektronická evidence tržeb - ceny dle množství již od 14 Kč

Daňové zákony 2016 XXL Pro Finanční správu - ceny dle množství již od 75 Kč

Daňové zákony 2015/2016 v paralelním znění - ceny dle množství již od 199 Kč

Daň z přidané hodnoty 2015/2016 v paralelním znění - ceny dle množství již od 119 Kč

Daně z příjmů 2015/2016 v paralelním znění - ceny dle množství již od 159 Kč

(ceny uvedeny bez DPH, doprava po dohodě)

Aktuální nabídka ke stažení je zde: Nabídka_FU_DZ2016_XXLProFi.pdf (30932), Nabídka_FU_DZ2016_Komplet_Paralel.pdf (30456)Nabídka_FU_EET2016_Komplet.pdf (27233).

Kontakt

Daňové zákony 365.cz
Martin Novotný - NEWSLETTER - vydavatelství
Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město

+420 739 866 871

Paralelní znění pro profesionály

Nejdůležitější a od roku 2016 nejrozsáhleji novelizované zákony (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty) ve srovnávacím znění (2014/2015/2016). Všechny změny vidíte jedním pohledem v textech běžících vedle sebe. Komentáře novel, místo na vlastní poznámky přizpůsobené pro zpracování v programech na zpracování a sdílení ručně psaných poznámek. K dispozici (v e-shopu za zvýhodněnu cenu) je zároveň publikace s kompletní daňovou legislativou v paralelním znění z komentářem změn!

Již nyní objednáte v e-shopu na www.danove-zakony.cz

E-shop se otevře v novém okně.

Unikátní systém Bílé linky opět v publikacích řady Daňové zákony 2016! Sdílení, zpracování a archivace ručně psaných poznámek nikdy nebylo jednodušší. Prostor na ručně psané poznámky je ve všech titulech přizpůsoben pro snímání fotoaparáty tabletů a smartphonů. Bílé linky a šedá plocha zmizí, zůstane jen váš text bez rušivých prvků. Poznámky můžete sdílet se spolupracovníky, zpracovávat, přiřazovat k denním úkolům a archivovat. Přesvědčte se o výhodách Bílých linek v Daňových zákonech.

Nové E-booky ke stažení

Do sekce E-booky ke stažení  je zařazen aktuálně Pokyn Generálního finančního ředitelství D - 22 k uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, příručka k uplatňování zvláštního režimu jednoho správního místa Mini One Stop Shop a úplné znění Směrnice Rady 2006/112/ES platné od 1. 1. 2015! Dále je nově zdarma k dispozici úplné znění zákona o daních z příjmů účinné od 4. června 2015 a úplné znění zákona o dani z nemovitých věcí účinné od 1. května 2015.

NEWSLETTER - vydavatelství © 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode